Menu

Anti-slip oplossingen

Maximale vluchtroute noodzakelijk

Een brand in een openbaar gebouw is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij in enkele minuten grote materiële schade kan ontstaan. Het voorkomen van schade binnen het eigen perceel (gebouw en inventaris) is geen doelstelling van het Bouwbesluit. Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit zijn het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen van schade aan derden (buurpercelen). MinBZK,2012).

Om slachtoffers te voorkomen worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de aanwezigheid, capaciteit en het beschermingsniveau van vluchtroutes. Voor het ontruimen van gebouwen gaat het Bouw-besluit uit van een optimale verdeling van personenstromen over uitgangen en vluchtroutes. Om deze maximale efficiëntie te bereiken is vluchtwegaanduiding noodzakelijk. Om deze vluchtroute ook bij mogelijke verstoringen (zoals brand of stroomuitval) te kunnen gebruiken stelt de wetgever eisen aan de zichtbaarheid van de vluchtroute.

Wij zijn exclusief partner/installateur van een groot Nederland bedrijf welke wereldwijd dit soort producten zelf produceert en het naar vele landen exporteert. Ook maat producten kunnen wij voor u realiseren, bijvoorbeeld metro- en tunnelsignalering.

Rekenmodellen vluchtroutetrappen

Onderstaand vier rekenmodellen wat de kosten globaal zullen zijn van vier vluchttrappen/etages en bordessen. Onderling hebben wij verschillende producten in het rekenmodel toegepast.
​Klik op een plaatje voor een vergroting.

Safety tubes: 100% betrouwbaar, duurzaam, geen stroom, geen bedrading, en geen onderhoud

Calamiteiten gebeuren elke dag. De stress van om snel te evacueren kan het moeilijk maken voor mensen om helder te denken en rustig te handelen. Daarom is het belangrijk om een ​​minimum aan lichtniveau te hebben om ongelukken en paniek te voorkomen. Safety-tube is een noodverlichting die 100% betrouwbaar is, zonder batterijen, geen bedrading en geen onderhoud nodig heeft.

De Safety-tube is een  lichtdoorlatende tube die past over de be-staande TL-buizen. Eenmaal geïnstalleerd, wordt de fotoluminiseren-de tubes opgeladen met TL-licht en in het geval van een stroomstoring zorgt het voor voldoende licht om de weg uit het gebouw of ruimte te vinden. Ook daglicht laad deze Tube op.

Naast het functioneren als back-up evacuatie noodverlichting, kunnen deze nalichtende tubes ook worden gebruikt om in grote magazijnen en opslagruimtes, ondersteuning bieden aan ter plekke aanwezige onderhoudsmonteurs bij een calamiteit

Technische ruimte Rijksuniversiteit Groningen

Technische ruimte Rijksuniversiteit Groningen