Menu

Anti-slip oplossingen

3D - vluchtrouteplattegronden

Vluchtrouteplattegronden dienen om de aanwezigen in een gebouw informatie te geven die belangrijk is voor hun veiligheid. Deze plattegronden worden opgehangen op plaatsen waar veel mensen komen zoals bij liften, koffiecorners en wachtruimtes. Ze geven informatie over de wijze waarop men kan vluchten bij bijvoorbeeld brand.

Werkvloer Veilig onderzoekt de mogelijkheden om 3D informatie toe te voegen aan de vluchtrouteplattegronden. Het doel is deze vluchtroute-plattegronden communicatiever te maken, zodat in geval van nood mensen zich beter kunnen oriënteren en zodoende sneller en veiliger naar de uitgang kunnen komen.

Het zijn vereenvoudigde en zeer duidelijk leesbare vluchtroute-plattegronden. Er staat voor de vluchtende mensen alleen datgene op wat nodig is, niet meer en minder. Rechts ziet u  een door ons getekend voorbeeld van een 3D vluchtrouteplattegrond. Onze tekeningen voldoen aan nieuwe NEN-EN-ISO 7010 grafische symbolen.

2D vluchtrouteplattegrond

GLOW IN THE DARK VLUCHTROUTEPLATTEGRONDEN
Als enige in Nederland kunnen wij deze vluchtrouteplattegronden verwerken in een Glow in the Dark uitvoering, zodat ook bij plotselinge duisternis, de vluchtroute nog steeds leesbaar is.